Bildiri kitabı için tıklayınız

Fotoğraflar için tıklayınız

Bilimsel Program

TÜRK TORAKS RADYOLOJİSİ DERNEĞİ SEMPOZYUMU
20-21 NİSAN 2019

BİLİMSEL PROGRAM

20 NİSAN 2019 - CUMARTESİ

  AKCİĞER OTURUMU
  Oturum Başkanları: Dr. Hüdaver Alper, Dr. Mahmut Kebapçı
09.00-09.10  Açılış
09.10-09.35 
Akciğer grafisi ile kesin tanı konulabilen olgular
Dr. Selen Bayraktaroğlu
09.35-10.00 
YRBT ile kesin tanı konulabilen olgular
Dr. Figen Demirkazık
10.00-10.20 
Toraks BT’de tuzak alanlar
Dr. Pınar Balcı
10.20-10.40 
Olgular
Dr. Ruken Yüksekkaya
10.40-11.00 
Kahve molası
 
DAMAR OTURUMU
 
Oturum Başkanları : Dr. Mahmut Oğuz, Dr Uğur Topal
11.00-11.20 
Akut ve kronik tromboemboli
Dr. Nilgün Işıksalan Özbülbül
11.20-11.50 
Pulmoner Hipertansiyon: Radyolojik bulgular ve nedene yönelik yaklaşım
Dr. Macit Arıyürek
11.50-12.20
Pulmoner vaskülitler
Dr. Gonca Erbaş
12.20-12.40  Olgular
Dr. Cihan Akgül Özmen
12.40-13.30
ÖĞLE YEMEĞİ
 
KALP OTURUMU
 
Oturum Başkanları: Dr Yahya Paksoy,  Dr. Nihat Kodallı
13.30-13.50 
Perikard hastalıklarında görüntüleme
Dr. Naim Ceylan
13.50-14.15
Kardiyak MR nedir? Bize neler verir ?
Dr. Yahya Paksoy
14.15-14.45 
Kardiyak BT nasıl yapılır? Klinik uygulamaları nelerdir?
Dr. Tuncay  Hazırolan
14.45-15.00 
Olgular
Dr. Erkan Yılmaz
15.10-15.30 
Kahve molası
 
PARANKİM DIŞI TORAKS OTURUMU
 
Oturum Başkanları: Dr. Emine Osma, Dr. Serdar Akyar
15.30-16.00 
Plevral hastalıklar ve mezotelyoma
Dr. Muzaffer Metintaş
16.00-16.30
Plevral hastalıklarda radyoloji
Dr. Ragıp Özkan
16.30-17.00
Mediasten hastalıkları
Dr. Fatih Alper
17.00-17.20
Olgular
Dr. Meltem Gülsün Akpınar
17.20-18.20 Sözel Bildiriler

21 NİSAN 2019 - PAZAR

 
Oturum Başkanları: Dr. Cihan Göktan, Dr. Kemal Ödev
09.00-09.20  Toraks Radyolojisinde karşılaşılan varyasyonlar
Dr.Gamze Durhan
09.20-10.00 
KISA BAŞLIKLARLA BULGU VE TANI-AYIRICI TANI
Mozaik oligemi, kaldırım taşı görünümü, tomurcuklanan ağaç, halo işareti / ters halo işareti, kist ve kavite- olgularla ayırıcı tanı
Dr.Çetin Atasoy, Dr. Polat Koşucu
10.00-10.30 
LİTERATÜRDE GÜNCEL BAŞLIKLAR- UPDATE OTURUMU
Güncel literatürler: (İPF, Nodül, kanser, HP, vb.)

Dr. Çağlar Uzun, Dr N. Sinem Gezer
10.30-10. 50 
Sözlü bildiriler 1
10.50-11.05 
Kahve molası
 
NASIL RAPORLARIM TANIYA NASIL YAKLAŞIRIM:
 
Oturum Başkanları: Dr. Can Karaman, Dr. Atadan Tunacı
11.05-11.35
Fokal parankimal hastalıklar
Dr. Canan Akman
11.35-12.05 Diffuz parankimal hastalıklar
Dr. Can Karaman
12.05-12.30 
İPF: Sık değişen tanı kriterleri ve tanısal güçlükler
Dr. Recep Savaş
12.30-12.50 Olgular
Dr. Koray Hekimoğlu
12.50-14.55
Sözlü bildiriler 2
14.55 - 15.10
Akılcı İlaç ve Kapanış
Dr. Recep Savaş

 

BİLDİRİ SUNUMLARI 
İsim Tarih Saat Başlık
ADNAN ÖZDEMİR 20.04.2019
17:20 - 17:26
AKCİĞER KİTLELERİNDE PERKÜTAN KO-AKSİYEL TRANS-TORASİK BİYOPSİ SONUÇLARI VE KOMPLİKASYONLARI: KLİNİK DENEYİMİMİZ
AKIN ÇİNKOOĞLU 20.04.2019 17:26 - 17:32 MİKROSKOPİK POLİANJİTİS’İN AKCİĞER TUTULUMU: FARKLI BT PATERNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
AKIN ÇİNKOOĞLU 20.04.2019 17:32 - 17:38 PULMONER TROMBOEMBOLİ ŞİDDETİNİN DUAL ENERJİ BT KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ – PERFÜZYON DEFEKT SKORUNUN KLİNİK PARAMETRELER İLE KORELASYONU
ALİ KÜPELİ 20.04.2019 17:38 - 17:44 KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞININ DEĞERLENDİRMESİNDE TORAKS BT BULGULARININ TANISAL ETKİNLİĞİ
AYTEN GUNER AKBİYİK 20.04.2019 17:44 - 17:50 TOMOGRAFİDE PLEVRAL KALINLAŞMA GÖRÜLEN OLGULARDA YAPILAN TORAKOSKOPİK PLEVRAL BİYOPSİ SONUÇLARIMIZ
BAHAR YILMAZ ÇANKAYA 20.04.2019 17:50 - 17:56 SİLİKOZİSTE, PEKTORALİS MAJOR KAS VE SUBKÜTANOZ YAĞ VOLÜMÜNDEKİ DEĞİŞİMİN BT İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
BERRAK BARUTCU 20.04.2019 17:56 - 18:02 PULMONER EMBOLİDE BT ANJİOGRAFİ TETKİKİ ÖNCESİ DIŞLAMA KRİTERLERİNİN VE RİSK SKORLAMASININ POZİTİF ÖNGÖRÜ DEĞERİNİN ARAŞTIRILMASI
DENİZ ALİS 20.04.2019 18:02 - 18:08 ÇOCUKLUK ÇAĞINDA GÖRÜLEN HİPERTROFİK KARDİYOMYOPATİLERİN KARDİYAK MRG İNCELEMEDE GÖRÜLEN GEÇ KONTRAST TUTULUM PATERNLERİ VE BU PATERNLERİN SOL VENTRİKÜL FONKSİYONLARI İLE İLİŞKİSİ
FURKAN KAYA 20.04.2019 18:08 - 18:14 AKCİĞER ADENOKARSİNOMLU HASTALARDA İSKELET KASI ALANI İLE DİYAFRAM KALINLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ
FURKAN UFUK 20.04.2019 18:14 - 18:20 MYASTENİA GRAVİS TANILI HASTALARDA TORAKS BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİSİNDE AZALMIŞ DİYAFRAM KRUS KALINLIĞI
HAKKI ÇELİK 21.04.2019 10:30 - 10:36 ROMATOİD ARTRİT HASTALARINDA AKCİĞER TUTULUMU İLE LABORATUVAR BULGULARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
MEHMET CAN PENÇE 21.04.2019 10:36 - 10:42 SARKOİDOZUN PARANKİMAL TUTULUMUNDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ SKORLAMANIN TEKRARLANABİLİRLİĞİ VE TANIYA KATKISININ DEĞERLENDİRİLMESİ
NEVİN ÇİLENGİR 21.04.2019 10:42 - 10:48 KRONİK HİPERSENSİTİVİTE PNÖMONİSİNİN RADYOLOJİK BULGULARI
ÖZLEM ŞENGÖREN DİKİŞ 21.04.2019 13:30 - 13:36 İKİ İLGİNÇ ASPİRASYON ÖYKÜSÜ VE AKCİĞER RADYOLOJİSİ BULGULARI: MAZOT ASPİRASYONU VE AKREP ZEHİRİ ASPİRASYONU
ÖZLEM ŞENGÖREN DİKİŞ 21.04.2019 13:36 - 13:42 SJÖGREN SENDROMU VE AKCİĞER
ZUHAL BAYRAMOGLU 21.04.2019 13:42 - 13:48 SAĞLIKLI ÇOCUKLARDA MULTİDETEKTÖR BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE MEDİASTİNAL LENF NODLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ; LENFATİK İSTASYONLARA VE YAŞA GÖRE LENF NODU DAĞILIMI VE BOYUTU
SADULLAH ŞİMŞEK 21.04.2019 13:48 - 13:54 POSTTRAVMATİK STERNUM KIRIKLARININ LOKALİZASYONU, EŞLİK EDEN BULGULARIN KORELASYONU VE MORTALİTE İLE İLİŞKİSİ
SERAY AKÇALAR 21.04.2019 13:54 - 14:00 BOVİN ARK ANOMALİLİ HASTALARDA TORAKAL ENDOVASKÜLER ONARIMI VE SONUÇLARI
SERDAR ARSLAN 21.04.2019 14:00 - 14:06 KLİNİK VE RADYOLOJİK OLARAK TANISI ZOR KONULAN PRİMER PULMONER LENFOMA HASTALARININ GÖRÜNTÜLEME ÖZELLİKLERİ
SERHAT KAYA 21.04.2019 14:06 - 14:12 MEDİASTEN PATOLOJİLERİNDE DİFÜZYON MR UYGULAMALARI
SERHAT KAYA 21.04.2019 14:12 - 14:18 AKCİĞER PATOLOJİLERİNDE DİFÜZYON MRG UYGULAMALARI
SERKAN GÜNEYLİ 21.04.2019 14:18 - 14:24 ULTRASON VE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ EŞLİĞİNDE YAPILAN AKCİĞER BİYOPSİ SONUÇLARIMIZ
SEVDA MEVLÜTOĞLU 21.04.2019 14:24 - 14:30 EGFR MUTASYONLU AKCİĞER ADENOKANSERLERİNDE GÖRÜNTÜLEME ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
TUĞBA İLKEM KURTOĞLU ÖZÇAĞLAYAN 21.04.2019 14:30 - 14:36 BT VE PA AKCİĞER GRAFİLERİNDE ÖLÇÜLEN KARDİYOTORASİK ORANIN KORELASYONU
TÜLİN HAKAN DEMİRKAN 21.04.2019 14:36 - 14:42 ÇOCUK HASTALARDA TORAKS USG İLE TORAKS BT VEYA MRG TETKİKLERİNİN KIYASLANMASI
ZEYNEP NİLÜFER TEKİN 21.04.2019 14:42 - 14:48 DORSALJİLİ HASTALARDA ELASTOFİBROMA DORSİ PREVELANSI : TORAKS BT ÇALIŞMASI
RIDVAN PEKÇEVİK 21.04.2019 14:48 - 14:54 BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ EŞLİĞİNDE TRANSTORASİK BİYOPİSİ SONRASI GELİŞEN PNÖMOTORAKSIN PİGTAİL KATETER İLE TEDAVİSİ: DAHA AZ İNVAZİV VE KOLAY UYGULANABİLİR BİR YÖNTEM

 

Etkinliğin başlamasına kalan süre:

TÜRK TORAKS RADYOLOJİSİ DERNEK SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖNEMLİ TARİHLER

Etkinlik Tarihi 20-21 Nisan 2019

Etkinlik YeriEskişehir Osmangazi  Üniversitesi Rektörlük Kongre Merkezi

Son Bildiri Gönderim Tarihi: 15 Mart 2019

İLETİŞİM

Organizasyon Sekreteryası

MOTTO Turizm
1394 Sok. Mimarsinan Mah. No:13 Kat:1/4 Alsancak/ KONAK / İZMİR
Tel :  (+90 232)  446 06 10
Fax: (+90 232)  446 07 11
e-mail: 
info@motto.tc
www.motto.tc

 

 

 

 
Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç baş ağrısı Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanın bulduğu alkali diyeti bir çok insan tarafından uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alınmaktadır. York testi

Çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından bel ağrısı tedavisi için en güncel bilgilere ulaşmak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakın.